در نخستین جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری آغاجاری وظایف و نحوه فعالیت کمیته های زیرمجموعه تشریح شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آغاجاری اولین جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری به ریاست پاکدل فرماندار و با حضور اعضای ستاد یکشنبه ۷ مهر ماه ۹۸ در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه شیوه نامه، دستورالعمل و شرح وظایف اعضای ستاد و آیین نامه تشکیل کمیته های تخصصی ستاد بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیا، بهسازی و نوسازی شهرستان و چگونگی فعالیت و وظایف این کمیته ها و تسهیلات اعطایی در راستای ساماندهی بافت فرسوده تشریح شد.

مقرر گردید شهرداری به عنوان دبیر جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری نسبت به برنامه ریزی و هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسات ماهیانه ستاد و کمیته های مربوطه مطابق دستورالعمل و دعوت از مشاورین طرح ساماندهی بافت فرسوده به منظور حضور در این جلسات اقدام نماید. همچنین نقاط هدف برای ساماندهی اولویت بندی شده و برنامه زمانبندی برای شروع کار تعیین شود.

 

201