دیدار فرماندار آغاجاری با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آغاجاری محسن مشایخی فرماندار آغاجاری با خدری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان دیدار نمود.

فرماندار آغاجاری در خصوص این دیدار اظهار داشت: تامین تعدادی ترانس جهت تقویت روشنایی معابر سطح شهر، تامین لامپ و سایر تجهیزات برای بهبود روشنایی در روستاهای تابعه شهرستان، افزایش امکانات و تجهیزات مورد نیاز دفتر اتفاقات برق بخش جولکی، پرداخت مطالبات پیمانکاران اداره برق شهرستان از مهمترین موضوعات مطرح در جلسه بود.

مدیرعامل توزیع برق استان هم قول مساعد جهت پیگیری تامین امکانات و تجهیزات لازم برای توسعه و تقویت روشنایی در سطح شهر و روستاهای تابعه شهرستان را داد.

26