فرماندار آغاجاری با مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آغاجاری محسن مشایخی فرماندار آغاجاری با شعبانی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان دیدار نمود.

در این نشست موضوعات تکمیل سالن چند منظوره شهید هادی نژاد هلال احمر آغاجاری، تامین تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز جمعیت هلال احمر شهرستان و استخدام جوانان بومی در این اداره، پیگیری جهت راه اندازی پایگاه امداد و نجات جاده ای در شهرستان آغاجاری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و قول مساعد جهت پیگیری موارد مذکور داده شد.

25