مدیرعامل مخابرات استان خوزستان با فرماندار آغاجاری دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آغاجاری امروز دوشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲ فلاح زاده مدیرعامل شرکت مخابرات خوزستان با حضور در شهرستان آغاجاری و بازدید از مرکز مخابرات و پروژه های حوزه مخابراتی، با مشایخی فرماندار آغاجاری دیدار نمود.

در این جلسه در خصوص توسعه و تکمیل شبکه فیبر نوری در شهرستان، نوسازی و تجهیز ساختمان مرکز مخابرات آغاجاری، استقلال مرکز مخابرات آغاجاری از شهرستان مجاور و … گفتگو شد و مدیرعامل مخابرات نیز قول مساعد جهت پیگیری و انجام موضوعات مطرح را داد.

51