فرماندار آغاجاری با مدیرعامل شرکت توزیع برق استان دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آغاجاری محسن مشایخی فرماندار آغاجاری روز سه شنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ به همراه مکاریان مدیریت توزیع برق شهرستان آغاجاری با خدری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان دیدار کردند.

در این نشست در خصوص تامین لامپ و امکانات مورد نیاز جهت تقویت روشنایی در شهر آغاجاری و بخش جولکی، تعویض پایه های بتنی فرسوده برق در سطح شهر آغاجاری، تامین نقدینگی برای اداره برق شهرستان و پرداخت مطالبات پیمانکاران تبادل نظر و گفتگو شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان هم دستورات لازم جهت خرید تجهیزات مورد نیاز برای تقویت روشنایی و توسعه شبکه برق در سطح شهر آغاجاری و بخش جولکی، تعویض پایه های فرسوده برق و سایر موضوعات بیان شده را صادر نمود.

مشایخی فرماندار همچنین از نگاه ویژه مدیرعامل شرکت توزیع برق به شهرستان آغاجاری و زحمات مدیریت و پرسنل اداره برق آغاجاری تقدیر نمود.

57