فرماندار و امام جمعه شهرستان آغاجاری با مسئول امور حقوقی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب دیدار کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آغاجاری از مهمترین محورهای گفتگو در این دیدار می توان به جابه جایی منازل اطراف چاه های نفت شماره ۱۰۴ و ۲۰۰ شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در محدوده شهر آغاجاری، مشارکت این شرکت در تسطیح اراضی الحاقی به شهر آغاجاری، ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت نفت و مشارکت در تکمیل پروژه های شهرستان اشاره کرد.

در این نشست با حضور مشایخی فرماندار آغاجاری، حجت الاسلام حسینی امام جمعه، مسئول امور حقوقی و معاونین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، راهکارهای لازم جهت عملیاتی نمودن موضوعات مطرح شده مورد بررسی قرار گرفت.

39