برگزاری جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی و ستاد مدیریت کرونا ویروس شهرستان آغاجاری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آغاجاری این نشست به ریاست جعفر تقی زاده معاونت فرمانداری آغاجاری و با حضور بخشدار مرکزی و دیگر مدیران ادارات ذیربط در فرمانداری برگزار گردید.

در ابتدا روند اجرایی مصوبات جلسه گذشته و ارائه گزارش تصویری شهرداری های آغاجاری و جولکی در خصوص لایروبی و آهک پاشی جوی و جداول مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه جلسه هم درباره موضوعات مربوط به روند کلرزنی آب شهری و روستایی، وضعیت نظافت و بهداشت در مساجد – باشگاه های ورزشی – پارک ها و مدارس شهرستان، جایگاه دفن زباله ها، وضعیت شکستگی خطوط لوله آب و مشکلات بهداشتی ناشی از آن و برنامه ریزی جهت توجه به آموزش بهداشت روان دانش آموزان و بررسی آخرین وضعیت کرونا ویروس در شهرستان آغاجاری بحث و تبادل نظر شد.

73