نشست صمیمی اعضای شورای تامین شهرستان آغاجاری با جمعی از بزرگان طوایف شهر جولکی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آغاجاری مشایخی فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان آغاجاری به همراه دیگر اعضای شورای تامین نشستی با بزرگان طوایف و قومیت های مختلف شهر جولکی برگزار کردند.

سران و بزرگان شهر جولکی با قدردانی از زحمات و تلاش های اعضای محترم شورای تامین شهرستان آغاجاری در راستای تامین نظم و امنیت پایدار، مشکلات شهر جولکی در حوزه های مختلف را بیان نمودند و خواستار توجه ویژه مسئولین شهرستان به این شهر شدند.

اعضای شورای تامین شهرستان آغاجاری هم ضمن تقدیر از تعامل و همکاری بزرگان شهر جولکی با این شورا، بر حفظ و تقویت وحدت میان طوایف در جهت تامین امنیت پایدار تاکید کردند و ابراز داشتند درخواست ها و موضوعات مطرح شده را با تمام توان پیگیری خواهند کرد.

در این نشست نقطه نظرات و پیشنهادات اعضای شورای تامین و بزرگان قومیت ها به منظور تقویت وحدت، استفاده از ظرفیت و توان سران طوایف، رفع مشکلات و تسریع در روند پیشرفت و توسعه شهر جولکی و خدمت رسانی مطلوب به مردم مطرح شد.

134