در جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار شهرستان آغاجاری وضعیت بازار بررسی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آغاجاری در جلسات کمیته اقدام مشترک و کارگروه تنظیم بازار شهرستان آغاجاری که صبح امروز چهارشنبه ۲۰ مهر ماه به ریاست طیبی بخشدار مرکزی برگزار گردید گزارشات ارائه شده در خصوص پایش وضعیت بازار، گشت های مشترک بازرسی از اصناف و اقدامات انجام گرفته جهت متعادل سازی قیمت مرغ کشتار روز در سطح شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای موجود جهت راه اندازی بازارچه های دائمی و موقت در آغاجاری ارزیابی شد.

 

123