فرماندار آغاجاری در دیدار با مدیرکل منابع طبیعی بر لزوم ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در نمایندگی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آغاجاری مهندس مشایخی فرماندار در دیدار با دکتر سجادی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان از زحمات و توجه ویژه ایشان به شهرستان آغاجاری بخصوص در اجرای پروژه احداث پارک جنگلی قدردانی نمود و درباره موارد ذیل بحث و تبادل نظر شد.

۱- پیگیری جهت اجرایی شدن فاز دوم پروژه احداث بند آبخیزداری بخش جولکی

۲- آغاز فاز مطالعاتی احداث بند آبخیزداری در شهر آغاجاری

۳- تسریع در روند کاشت نهال در پروژه پارک جنگلی شهدای آغاجاری

۴- ارتقاء کیفیت خدمات رسانی توسط نمایندگی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آغاجاری

۵- الحاق اراضی منابع ملی به محدوده شهر آغاجاری

 

65