بازدید شبانه فرماندار آغاجاری از روند آماده سازی محوطه بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آغاجاری پاکدل فرماندار با حضور شبانه در بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی از نزدیک در جریان آخرین روند آماده سازی محوطه داخلی این بیمارستان قرار گرفت.

رئیس شبکه بهداشت و درمان آغاجاری در این بازدید توضیحات لازم را در خصوص میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ارائه داد و فرماندار هم بر لزوم تسریع در روند اجرای کار تاکید کرد.

گفتنی است عملیات بهسازی محوطه داخلی بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی شهرستان با همکاری شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در حال اجراست.

255