بازدید میدانی فرماندار آغاجاری از برخی پروژه های جدید شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آغاجاری مهندس مشایخی فرماندار به منظور پیگیری روند اجرایی بعضی از پروژه های شهرستان با همراهی شهردار آغاجاری و تعدادی از روسای ادارات از محل اجرای پروژه ها بازدید نمود.

در جریان این بازدیدها از پروژه اجرای روشنایی ورودی شهر آغاجاری تا گردنه، پروژه های عمرانی شهرداری و اجرای پارک ورزشی و سالن سینمای شهرستان دیدن کردند و دستورات لازم توسط فرماندار جهت تسریع در روند اجرای پروژه ها داده شد.

 

113