در دیدار فرماندار آغاجاری با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان اعتبار قابل توجهی جهت بهسازی راه های ارتباطی و تاسیسات آب روستایی مصوب شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آغاجاری مهندس مشایخی فرماندار با دکتر نیکو رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دیدار نمود.

فرماندار آغاجاری مشکلات مربوط به حوزه راهسازی و آبرسانی روستاهای بخش جولکی و اعتبار پروژه های عمرانی در سطح شهرستان را بیان کرد که با مساعدت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعتبار قابل توجهی به منظور بهسازی و آسفالت راه های روستایی و بهبود شرایط تاسیسات آب روستایی مصوب و ابلاغ گردید.

وضعیت تخصیص اعتبار پروژه های عمرانی شهرستان آغاجاری و تامین اعتبار جهت ادامه عملیات اجرایی پروژه احداث ساختمان فرمانداری و مجتمع اداری در سال جاری از دیگر موارد مطرح در این دیدار بود.

 

90