گزارش تصویری/ جلسه ستاد بزرگداشت شهدای حادثه ۷ تیر و هفته قوه قضائیه شهرستان آغاجاری

160