فرماندار آغاجاری با مشاور مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب در امور پیگیری و اجرایی دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آغاجاری مهندس مشایخی فرماندار با دکتر خانچی مشاور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در امور پیگیری و اجرایی و دکتر جلودار مسئول امور حقوقی شرکت مناطق نفتخیز جنوب دیدار کرد.

فرماندار آغاجاری در این جلسه بر تامین اعتبار لازم جهت جابه جایی منازل اطراف چاه های نفت شماره ۱۰۴ و ۲۰۰ واقع در شهر آغاجاری، تسریع در روند طراحی جاده جدید آغاجاری به بهبهان و همکاری در جهت پاسخ استعلام زمین مربوط به اداره راهداری، حمل و نقل جاده ای تاکید کرد.

 

128