فرمانداری آغاجاری رتبه نخست ارزیابی عملکرد فرمانداری های استان خوزستان را کسب کرد

فرمانداری شهرستان آغاجاری بر اساس شاخص‌های ارزیابی تعریف شده توسط وزارت کشور توانست رتبه نخست را در بین 27 فرمانداری‌ استان خوزستان کسب کند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آغاجاری در راستای اجرای ماده ۸۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن، نتیجه فرآیند ارزیابی عملکرد فرمانداری های سراسر کشور در سال ۱۳۹۹ توسط مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور اعلام شد.

بر اساس نتایج اعلامی توسط وزارت کشور، فرمانداری شهرستان آغاجاری در مجموع امتیازات شاخص های اختصاصی ارزیابی با کسب امتیاز ۹۴۳.۴۸ از هزار امتیاز و تحقق ۹۴.۳۴ درصدی حائز رتبه نخست در بین بیست و هفت فرمانداری استان شد.

132