مشکلات واحدهای مسکونی بهزیستی و کمیته امداد شهرستان آغاجاری مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آغاجاری مشکلات مربوط به منازل ۳۶ و ۱۸ واحدی کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی طی نشستی به ریاست تقی زاده بخشدار مرکزی و با حضور سایر ادارات خدمات رسان و ذیربط در محل فرمانداری برگزار شد.

در این نشست با اشاره به پیشرفت فیزیکی پایین در روند اجرایی احداث ۱۸ واحدی بهزیستی و نیازمندی مددجویان جهت استقرار در این منازل مصوب شد که پیمانکار پروژه موظف است از هفته جاری نسبت به شروع عملیات ساخت این واحدها اقدام نموده و حداکثر ظرف ۳ ماه آینده (تا تاریخ ۹۸/۶/۱۳) آنها را تکمیل و تحویل دهد. همچنین به موازات اجرای کار پیمانکار، شهرداری موظف به اجرای معابر و جوی و جدول در مدت ۲ ماه خواهد بود و پس از اتمام کار شهرداری، ادارات آبفا و گاز در بازه زمانی ۱ ماهه بایستی به اتصال انشعابات آب و گاز این واحدها اقدام نمایند تا انشالله در نیمه شهریور ماه این واحدها تکمیل و تحویل مددجویان بهزیستی گردد.

تعیین تکلیف وضعیت ناظر پروژه، ارائه گزارش مالی از میزان مبالغ دریافتی توسط پیمانکار و تعاونی مربوطه و بررسی این گزارش مالی توسط بهزیستی به منظور ارزیابی مطالبات پیمانکار مطابق قانون و بر مبنای پیشرفت فیزیکی پروژه از دیگر موارد موارد مصوب درباره ۱۸ واحدی بهزیستی بود.

در خصوص تکمیل ۳۶ واحدی کمیته امداد با توجه به پیشرفت بالای پروژه مقرر شد شهرداری در اسرع وقت نسبت به طراحی مناسب و دقیق جهت اجرای جوی و جدول و سپس خاکریزی معابر با رعایت تمام موارد ایمنی اقدام نماید و هماهنگی های لازم با ادارات خدمات رسان به منظور جلوگیری از آسیب رساندن به تجهیزات آنها صورت گیرد.

203