مدیرکل امور شهری و شوراها استانداری خوزستان از شهرستان آغاجاری بازدید نمود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آغاجاری مهندس فلسفی زاده مدیرکل امور شهری و شوراها استانداری خوزستان در جریان بازدید از شهرستان آغاجاری با همراهی مشایخی سرپرست فرمانداری و آقای مظلومی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از پروژه های عمرانی شهرداری های آغاجاری و جولکی به صورت میدانی بازدید نمودند.

 

233