جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان آغاجاری به ریاست فرماندار برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آغاجاری جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی به ریاست پاکدل فرماندار و با حضور سایر اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار و پس از تبادل نظر موارد ذیل مصوب شد.

ارائه گزارش هفتگی شبکه بهداشت و درمان از آمار کلرسنجی آب شرب شهری و روستایی، انجام اقدامات لازم در خصوص کشتارهای غیرمجاز دام در روستای آب باران و جولکی، ساماندهی وضعیت پسماندها و کودهای حیوانی و جایگاه موقت پسماندهای روستایی، نصب دستگاه کلریناتور توسط اداره آبفار در روستاهای چم نظامی و چشمه چم نظامی، بازدید مشترک نسبت به عملکرد و وضعیت کلرزنی آب شیرین کن ها، برگزاری کلاس آموزشی برای کشاورزان در خصوص نحوه و میزان حد مجاز سموم بیولوژیک در محصولات کشاورزی، رفع نواقص کشتارگاه توسط شهرداری، معرفی رابط سلامت از طرف ادارات عضو جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان به منظور پیگیری و ارائه گزارش از روند اجرایی مصوبات

 

172