ذبیح الله سعیدی عنوان کرد: هرگونه توسعه شبکه و حفاری توسط ادارات خدمات رسان در قالب کمیسیون حفاری و با هماهنگی انجام شود

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آغاجاری جلسه کمیسیون حفاری به ریاست سعیدی سرپرست فرمانداری و با حضور سایر اعضاء دوشنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ در محل فرمانداری برگزار شد.

سرپرست فرمانداری با اشاره به نقش شهرداری به عنوان دبیر کمیسیون حفاری شهرستان بیان داشت: شهرداری به عنوان عمده ترین دستگاه خدمات رسان و برای جلوگیری از متضرر شدن در بحث حفاری ها می بایست فعالیت بیشتری در این زمینه نماید و سایر دستگاه ها هم به منظور گسترش شبکه و حفاری هماهنگی های لازم را با این نهاد داشته باشند.

سعیدی افزود: پیشگیری از آسیب رساندن به شبکه ادارات خدمات رسان و جلوگیری از حیف و میل اموال عمومی مهمترین هدف جلسات کمیسیون حفاری است که این امر مستلزم هماهنگی مابین دستگاه ها و اخذ مجوزات مربوطه قبل از شروع عملیات حفاری می باشد.

رئیس کمیسیون حفاری آغاجاری خواستار تهیه فرمی واحد با در نظر گرفتن ادارات ذیربط جهت هماهنگی قبل از انجام عملیات حفاری، توسعه شبکه و هر اقدام مشمول کمیسیون حفاری شد. وی همچنین بر جلوگیری از خسارت به زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی شهرستان تاکید کرد.

243