سرپرست فرمانداری آغاجاری بر پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی توسط شهرداری ها تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آغاجاری در دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی که روز سه شنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۹ به ریاست خدری سرپرست فرمانداری برگزار گردید، موضوعاتی از جمله وضعیت نیم درصد کتابخانه های عمومی، تعیین امضای دوم و سوم حساب انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان در بانک تجارت مورد بررسی قرار گرفت.

علی خدری به اهمیت ترویج فرهنگ کتابخوانی و اجرای تعهدات مالی شهرداری ها به کتابخانه های عمومی اشاره کرد و اظهار داشت: به منظور رشد کمی و کیفی و رفع مشکلات این مجموعه فرهنگی می بایست سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی توسط شهرداری های آغاجاری و جولکی پرداخت شود.

در پایان این جلسه با اهدای لوح تقدیر صادره از سوی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، از اعضای انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان آغاجاری تجلیل بعمل آمد.

 

124