مشکلات واحدهای مسکن مهر شهرستان آغاجاری مورد بررسی قرار گرفت

در این نشست مسائل و مشکلات مربوط به زیرساخت های 36 واحدی کمیته امداد، 18 واحدی بهزیستی، مسکن مهر 78 واحدی و 33 واحدی تعاونی آب و فاضلاب مطرح و تصمیمات لازم جهت سرعت بخشیدن در تکمیل این واحدها اتخاذ گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آغاجاری دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۸ جلسه شورای مسکن به منظور بررسی مشکلات واحدهای مسکن مهر شهرستان به ریاست تقی زاده بخشدار مرکزی و با حضور مسئولین ذیربط در محل فرمانداری برگزار شد.

گفتنی است با تکمیل ۳۶ واحدی کمیته امداد امام (ره) توسط پیمانکار، اکنون بایستی جوی و جدول، فاضلاب، بهسازی و آسفالت معابر آن اجرایی شود که مقرر گردید شهرداری از ابتدای هفته آینده در مدت ۱۰ روز نسبت به اجرای جوی و جدول و تسریع در آماده سازی پیاده رو و آسفالت و اداره آبفا نسبت به پیگیری جهت شروع اجرای فاضلاب اقدام نمایند. همچنین هزینه جابجایی علمک های گاز این واحدها توسط شهرداری به اداره گاز پرداخت و جابجایی دو پایه تیر برق در مجاورت آنها توسط اداره برق صورت گیرد.

در خصوص ۱۸ واحدی بهزیستی مقرر گردید ضمن نظارت بیشتر بر روند کیفیت ساخت این منازل و موظف شدن پیمانکار به تکمیل آنها تا پایان تیر ماه سال جاری، طی بازدیدی که از سوی شهرداری و آبفا صورت خواهد گرفت برنامه زمانبندی برای اجرای جوی و جدول، فاضلاب، جاده دسترسی مشخص و عملیات آنها اجرایی گردد و انشعابات گاز و برق این واحدها هم توسط ادارات مربوطه وصل شود.

تعیین تکلیف وضعیت تعاونی ۳۳ واحدی آب و فاضلاب و مشکلات مربوط به عدم پرداخت اقساط اتصال انشعابات برق برخی از منازل مسکن مهر ۷۸ واحدی از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

209