جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان آغاجاری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آغاجاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی به ریاست مشایخی معاون فرماندار و با حضور سایر اعضاء روز سه شنبه مورخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ با محوریت جشنواره رضوی و اتخاذ تمهیدات لازم جهت بازگشایی کتابخانه های عمومی برگزار شد.

211