اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی شهرستان آغاجاری در سال سوم انتخاب شدند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آغاجاری در جلسه ای که به ریاست علی خدری سرپرست فرمانداری و با حضور اعضای شورای اسلامی شهرستان در دفتر فرماندار برگزار شد، هیات رئیسه سال سوم شورای اسلامی شهرستان تعیین گردید.

در پایان این جلسه پس از رای گیری میان اعضای شورا، مسعود زنگنه به عنوان رئیس، سعید آلبوغبیش به عنوان نائب رئیس و سید عبدالمحمد جوام به عنوان خزانه دار شورای اسلامی شهرستان آغاجاری برای یکسال انتخاب شدند.

216