پیوند خانواده های از هم گسیخته در دستور کار کارگروه اجتماعی شهرستان آغاجاری قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آغاجاری جلسه کارگروه اجتماعی با محوریت برنامه ریزی جهت پیوند خانواده های از هم گسیخته به ریاست مشایخی معاون فرماندار و با حضور مسئولین ذیربط در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد در فاز نخست کار مطالعاتی و تحقیقاتی پیرامون شناسایی پرونده های مربوط به احکام طلاق شامل آن دسته از پرونده هایی که منجر به صدور حکم طلاق شده یا پرونده های در حال طلاق در شورای حل اختلاف می باشد، صورت گیرد و جامعه آماری دقیقی از موارد طلاق در شهرستان آغاجاری به دست آید تا در مراحل بعدی بتوان با همکاری دستگاه های ذیربط، برخی از این پرونده ها را به صورت میدانی پیگیری نمود.

تلاش مجموعه مدیران شهرستان در راستای اشتغالزایی و کاهش اعتیاد به سبب ارتباط آنها با طلاق، اجرای برنامه های محله محور و برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوع تحکیم بنیان خانواده، توزیع بسته های فرهنگی، آگاه سازی خانواده ها نسبت به اهمیت موضوع ازدواج، فعالسازی پایگاه های مشاوره ازدواج، ارائه مشاوره شغلی و غیره از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح و پیشنهاد شد.

182