محل استقرار شعب اخذ رای انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه هیات اجرایی شهرستان آغاجاری بررسی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آغاجاری نخستین جلسه هیات اجرایی شهرستان به ریاست خدری سرپرست فرمانداری و با حضور اعضای اداری، نظارت و معتمدین عضو هیات اجرایی سه شنبه ۲۶ آذر ۹۸ در راستای اجرای مواد ۳۶ و ۴۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مواد ۵۴ آیین نامه اجرایی آن جهت بررسی تعداد و محل استقرار شعب اخذ رای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

228