بررسی محورها و شاخص های اصلی موضوع عدالت جنسیتی در جلسه امور بانوان شهرستان آغاجاری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان آغاجاری جلسه امور بانوان به منظور بررسی محورها و شاخص های اصلی معرف موضوع عدالت جنسیتی در دستگاه های اجرایی به ریاست تقی زاده بخشدار مرکزی و با حضور مدیران ادارات مرتبط در محل فرمانداری برگزار شد.

گفتنی است عدالت جنسیتی به معنای ایجاد فضایی عادلانه برای استفاده زنان و مردان از تمامی امکانات کشور و برابری در بهره مندی از فرصت ها می باشد و در ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه بر اجرای آن تاکید شده است که دارای ۸ محور اصلی شامل آموزش و پژوهش، سلامت تندرستی، حقوق و امنیت، جمعیت و خانواده، کار و اقتصاد، حمایت های اجتماعی، سیاست و فرهنگ و اجتماعی بوده و برای این محورها ۲۸ شاخص نهایی و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.

در این جلسه با اشاره به پیش بینی اعتبار مربوط به عدالت جنسیتی در بودجه سال ۹۸ دستگاه های اجرایی، بر تکمیل جداول محورها و شاخص های این موضوع ظرف یک هفته آینده توسط مسئولین ادارات ذیربط شهرستان و پیگیری جهت اجرای طرح مذکور تاکید شد.

 

204