در نشست فرماندار آغاجاری با مدیر طرح بنیاد برکت استان مصوب شد: افزوده شدن ۴۰ فقره تسهیلات اشتغالزایی از سوی بنیاد برکت برای کارآفرینان شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری آغاجاری موضوع تسهیلات اشتغالزایی اعطایی از سوی بنیاد برکت به کارآفرینان شهرستان در نشست روز دوشنبه ۲۹ مهر ماه ۹۸ پاکدل فرماندار با عبدی مدیر طرح بنیاد برکت استان خوزستان و سیاحی بازرس بنیاد برکت مورد بررسی قرار گرفت.

پاکدل فرماندار در این جلسه با اشاره به محرومیت های موجود در شهرستان آغاجاری خواستار افزایش تعداد تسهیلات اعطایی به کارآفرینان جهت اشتغالزایی و رونق هر چه بیشتر شد.

مدیر طرح بنیاد برکت استان خوزستان هم از موافقت این نهاد با اختصاص ۴۰ فقره تسهیلات اشتغالزایی دیگر علاوه بر ۱۱۵ فقره تسهیلات پرداختی تاکنون خبر داد و مقرر شد لیست متقاضیان اجرای طرح های اشتغالزایی برای دریافت ۴۰ فقره تسهیلات مذکور توسط فرمانداری به بنیاد برکت ارسال گردد.

 

292