گزارش تصویری / همایش تجلیل از پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت دفاع مقدس شهرستان آغاجاری

 

231