بازرسی و رسیدگی به شکایات

با سلام

به اطلاع همشهریان گرامی می رساند جهت ثبت شکایات خود و همچنین ارائه گزارشات مربوط به تخلفات اداری و مفاسد در دستگاه های اجرایی شهرستان آغاجاری می توانند به دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات (طبقه سوم – داخلی ۱۰۶) و واحد حراست (طبقه سوم – داخلی ۱۰۷) فرمانداری شهرستان آغاجاری مراجعه نمایند.

ضمنا شماره تماس فرمانداری شهرستان آغاجاری ۵۲۶۶۲۳۵۳ می باشد.