بازرسی و رسیدگی به شکایات

با سلام

شهروندان گرامی جهت رسیدگی به شکایات و همچنین ارائه گزارشات مربوط به تخلفات اداری و مفاسد می توانند به دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات (طبقه دوم – داخلی ۱۱۰) و واحد حراست (طبقه سوم – داخلی ۱۰۷) فرمانداری شهرستان آغاجاری مراجعه نمایند.

شماره تماس فرمانداری آغاجاری: ۵۲۶۶۲۳۵۳