ارتباط با ما

راههای ارتباط با فرمانداری شهرستان آغاجاری

آدرس: آغاجاری – روبروی پارک بعثت – فرمانداری آغاجاری

شماره تماس (دفتر فرماندار): ۵۲۶۶۲۳۵۳ (۰۶۱)

نمابر فرمانداری: ۵۲۶۶۴۵۷۷ (۰۶۱)

آدرس پست الکترونیکی فرمانداری آغاجاری: aghajariinfo@ostan-kz.ir

آدرس پست الکترونیکی بخشداری مرکزی آغاجاری: bakhsh_markazi_aghajari@ostan-kz.ir

آدرس پست الکترونیکی بخشداری جولکی: bakhsh_joolaki@ostan-kz.ir